• ISO 9001

  Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001

 • ISO 14001

  Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 14001

 • Dịch vụ Tư vấn

  Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 và 14001

 • Dịch vụ Đào tạo

  Đào tạo Nhận thức chung Hệ thống Quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 ...

Công ty TNHH ProfM Việt Nam

----------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu

Với sứ mệnh "Đồng hành cùng khách hàng", và với phương châm "Cống hiến để phát triển". Công ty TNHH ProfM Việt Nam luôn luôn cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo tốt nhất, ưu việt nhất cho Khách hàng.

Dịch vụ

Các dịch vụ cơ bán ProfM Việt Nam cung cấp cho khách hàng

Khách hàng tiêu biểu

Một số khách hàng tiêu biểu do chuyên gia của ProfM Việt Nam đã từng tham gia tư vấn

Tiêu chuẩn quản lý

ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2009 ; OSHAS 18001:2007 ; ISO 13485:2003 ; 5S ......