Giới thiệu

Giới thiệu về Công ty TNHH ProfM Việt Nam

1.    Thông tin chung

–         Tên Công ty:              Công ty TNHH ProfM Việt Nam

–         Tên giao dịch:             ProfM Co., Ltd

–          Địa chỉ giao dịch:        P402, Toà nhà C4, Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

–         Điện thoại :                 (+84-4)-2214 7999

–         Fax:                                 (+84-4)-6266 1800

–         Di động:                      0904 476 123

–          Email:                         profmvietnam@gmail.com

2.       Lĩnh vực hoạt động

2.1. Dịch vụ Tư vấn

    Công ty ProfM Việt ZNam thực hiện tư vấn triển khai các hệ thống quản lý áp dụng cho một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh….

>> Xem chi tiết

2.2. Dịch vụ Đào tạo

     Công ty ProfM Việt Nam cung cấp các dịch vụ đào tạo chuyên sâu về các hệ thống quản lý….

 >> Xem chi tiết

2.3. Dịch vụ Đánh giá

– Đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý

– Đánh giá giám sát, đánh giá thử các hệ thống quản lý để chuẩn bị cho đánh giá của khách hàng và tổ chức chứng nhận

2.3. Dịch vụ tư vấn tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường

– Tư vấn xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM), Cam kết bảo vệ môi trường.

– Tư vấn xin cấp các giấy phép về môi trường: Giấy phép chủ nguồn thải Chất thải nguy hại, giấy pháp khai thác và sử dụng nước ngầm, giấy phép xả thải…