top of page

​GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại ProfM Vietnam, giá trị cốt lõi được đặt lên hàng đầu và là nền tảng cho mọi hoạt động của công ty

Tôn trọng

Tôn trọng pháp luật, khách hàng và đối tác; tôn trọng các quy định/nội quy của công ty; tôn trọng đồng nghiệp; tôn trọng đối thủ cạnh tranh.

Trách nhiệm

Trách nhiệm với xã hội, với khách hàng, với công ty, với đồng nghiệp và với bản thân mình.

Cải tiến

Sáng tạo là một mục tiêu lâu dài của ProfM Vietnam. Tất cả các thành viên trong công ty luôn trau dồi kiến thức và năng lực của mình để đạt được mục tiêu chung.

Đoàn kết và Kỷ luật

Đoàn kết và Kỷ luật là những điểm mạnh của ProfM Vietnam. Công ty nhận thức rằng việc tạo ra một tập thể đoàn kết và kỷ luật là chìa khóa cho sự thành công và phát triển bền vững.

bottom of page