top of page
Image by Toa Heftiba

Nâng tầm tiềm năng doanh nghiệp cùng ProfM

ProfM Việt Nam là công ty tư vấn hàng đầu ở Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo cho Doanh nghiệp để hiện thực hóa tiềm năng của mình và đạt được mục tiêu đã chọn thông qua các chiến lược phát triển bền vững và giải pháp phù hợp.

Phát triển bền vững - Đồng hành cùng ProfM

Chú trọng tìm hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng để đưa ra các giải pháp tùy chỉnh giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cung cấp khóa học đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và lãnh đạo. Cam kết mang đến các giải pháp chất lượng nhất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất.

Image by Pawel Czerwinski

Những con số biết nói

Dịch vụ của ProfM

ProfM cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo đa dạng cho doanh nghiệp, bao gồm tư vấn chiến lược kinh doanh, quản lý, tài chính, đào tạo nhân sự và lãnh đạo, cùng hỗ trợ xây dựng chiến lược marketing và phát triển sản phẩm.

Khách hàng - Đối tác

I feel like I'm able to contribute more to the team now that we have clear communication and a common goal.

I used to dread coming to work, but now I actually look forward to collaborating with my colleagues.

I think these changes have brought us closer as a team and made us more effective in achieving our goals.

Mr. An, Production Manager | LUXSHARE-ICT

LG-100.jpg
Honda-100.jpg
Samsung-100.jpg
Panasonic-100.jpg
Unilever-100.jpg
bottom of page